Ndétu usòrò

Wuá ébé: otú uzọr, chọwa

This special page shows all uploaded files.

Ndétu usòrò
 
Ǹgụ́ụ̀bọ̀chị̀ Áhà Nvọáká Ívụ Ọ'bànifé Nkówá
Odígị ihe fútárá