Ndétu nchétá ihe ọ'bànifé kèrè

Jump to navigation Jump to search

This is a log of user creations.

Ndetu-nchétá
(Nke ohúrù | Nke buzọr) Lé (50 nke ohúrù | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) (Nke ohúrù | Nke buzọr) Lé (50 nke ohúrù | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)