Olìlé ọtụ ihe dị

Ọmúmú-nà-ńlé ihü
Ihü ihe dị22,592
Ihü
(All pages in the wiki, including talk pages, redirects, etc.)
30,429
Usòrò hé tinyèrè0
Rüwá ọmúmú-nà-ńlé
Page edits since Wikipedia was set up143,357
Average edits per page4.71
Ọmúmú-nà-ńlé nke ọ'bànifé
Registered users (ndetu ndi nọr nga)18,068
Ọ'bànifé di galagala (ndetu ndi nọr nga)
(Users who have performed an action in the last 30 days)
121
Bot (ndetu ndi nọr nga)21
Ndi íshí (ndetu ndi nọr nga)4
Interface administrators (ndetu ndi nọr nga)0
Ọdọzị'obodo (ndetu ndi nọr nga)0
Ndị mgbochi (ndetu ndi nọr nga)0
Ò'dózí (ndetu ndi nọr nga)0
Account creators (ndetu ndi nọr nga)0
Ndi na wete ihe (ndetu ndi nọr nga)0
Transwiki importers (ndetu ndi nọr nga)0
IP block exemptions (ndetu ndi nọr nga)0
Lèma òjìème (ndetu ndi nọr nga)0
Users blocked from the IP Information tool (ndetu ndi nọr nga)0
Òjìème nkwemàrà (ndetu ndi nọr nga)0
Other statistics
Words in all content pages13,836,328